Więzy geometryczne

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki 3D, które umożliwia importowanie plików z modelem zapisanym w odpowiednim formacie (najczęściej jest to STL, jednak może to […]

Edytowanie i modyfikowanie operacji

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki 3D, które umożliwia importowanie plików z modelem zapisanym w odpowiednim formacie (najczęściej jest to STL, jednak może to […]

Szkic na powierzchni modelu

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki 3D, które umożliwia importowanie plików z modelem zapisanym w odpowiednim formacie (najczęściej jest to STL, jednak może to […]

Parametryczne modelowanie CAD

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki 3D, które umożliwia importowanie plików z modelem zapisanym w odpowiednim formacie (najczęściej jest to STL, jednak może to […]

Pierwsza bryła

Materiały e-learningowe Pierwsza bryła. Szkic 2D Krótki opis w jaki sposób przejść z 2D do 3D. Extrude (Wyciągnij) Pozwala na wyciąganie płaskiego szkicu lub istniejącej bryły w górę lub w dół, tworząc trójwymiarowy obiekt. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi […]

Oprogramowanie do modelowania

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki 3D, które umożliwia importowanie plików z modelem zapisanym w odpowiednim formacie (najczęściej jest to STL, jednak może to […]

Instalacja, uruchomienie i aktualizacja

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Wybór odpowiedniego oprogramowania: Na początku należy wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki 3D, które umożliwia importowanie plików z modelem zapisanym w odpowiednim formacie (najczęściej jest to STL, jednak może to […]

Wprowadzenie

Materiały e-learningowe Wprowadzenie do modelowania 3D. Oprogramowanie Fusion 360 Wymagania systemowe Opis minimalnych wymagań narzędzi. Oprogramowanie do modelowania 3D jest niezwykle istotnym narzędziem dla projektantów, inżynierów, artystów i twórców wizualizacji. Oprogramowanie do modelowania 3D pozwala na optymalizację procesu projektowego umożliwiając pracę w wielu środowiskach. Poprzez […]

Zasady licencjonowania

Materiały e-learningowe Zasady licencjonowania. Co to jest licencja? Licencja oprogramowania to umowne uprawnienie, które nadaje użytkownikowi prawo legalnego korzystania z danego programu komputerowego zgodnie z określonymi warunkami. W ramach licencji określane są zasady użytkowania, takie jak zakres dostępnych funkcji, liczba instalacji, czy też prawa do […]