W dniu 29-02-2024 odbyła się konferencja pn.:
„UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE A WYZWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO”.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele samorządu i administracji rządowej, przedsiębiorcy, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół zawodowych i przedstawiciele środowiska akademickiego. Zaproszeni prelegenci, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, WUP Szczecin, IBE, Centrum Edukacji Nauczycieli, podzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, w szczególności zagadnień związanych z:

  • promowaniem szkolnictwa branżowego wśród nauczycieli, doradców zawodowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  • kompetencjami nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • kreowaniem nowoczesnego szkolnictwa,
  • oczekiwaniami pracodawców,
  • korelacją kształcenia z potrzebami rynku pracy,
  • promowaniem uczenia się przez całe życie,
  • poszerzeniem wiedzy uczestników na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców

CMP zaprezentowało możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji dla uczniów oraz nauczycieli z perspektywy instytucji certyfikujących przeprowadzających walidacje z kwalifikacji wolnorynkowych w technologiach cyfrowych.

Tematyka konferencji nawiązuje do kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2024 w zakresie: „Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż”.

Druk 3D w przemyśle[/caption

Umiejętności i kwalifikacje rynkowe stanowią kluczowy element sukcesu zawodowego w dzisiejszym świecie. Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku pracy, szkolnictwo zawodowe stoi przed wieloma wyzwaniami, które wymagają nowatorskich podejść i dostosowania do potrzeb przemysłu w technologii druku 3D. W tym kontekście, Centrum Modelowania Przestrzennego odgrywamy kluczową rolę, wprowadzając dodatkowe umiejętności i kwalifikacje dla uczniów i nauczycieli z zakresu druku 3D.

Jednym z głównych wyzwań, którym musi stawić czoła szkolnictwo zawodowe, jest zapewnienie praktycznej nauki, która odpowiada na realne potrzeby rynku pracy. Tradycyjne podejście do nauczania często skupia się na teorii, pomijając praktyczne umiejętności i technologie, które są niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu. W tym miejscu wkracza Centrum Modelowania Przestrzennego, które oferuje nowoczesne podejście do nauczania, koncentrujące się na druku 3D i technologiach cyfrowych już od najmłodszych lat.

Druk 3D i technologie cyfrowe są obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów przemysłu. Przedsiębiorstwa korzystają z tych technologii w celu tworzenia prototypów, produkcji niestandardowych części oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów. Wprowadzenie tych umiejętności do szkolnictwa zawodowego pozwala uczniom zdobyć praktyczne doświadczenie i przygotować się do pracy w nowoczesnym przemyśle.

Jednakże, wprowadzenie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji do programu nauczania nie jest wystarczające. Konieczne jest również certyfikowanie tych umiejętności przez instytucje specjalizujące się w druku 3D i technologiach cyfrowych. Instytucje certyfikujące pełnią kluczową rolę w potwierdzaniu kompetencji uczniów i nauczycieli, co jest niezwykle istotne dla pracodawców poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Perspektywa instytucji certyfikującej specjalizującej się w druku 3D i technologiach cyfrowych jest niezwykle ważna dla rozwoju szkolnictwa zawodowego. Taka instytucja może wspierać programy nauczania, dostarczać materiały dydaktyczne, a także organizować szkolenia dla nauczycieli. Ponadto, certyfikaty wydane przez instytucję certyfikującą mają wartość na rynku pracy i mogą znacząco zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Wniosek jest prosty – aby sprostać wyzwaniom szkolnictwa zawodowego, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji z zakresu druku 3D i technologii cyfrowych. Centrum Modelowania Przestrzennego, we współpracy z biznesem, może odegrać kluczową rolę w przygotowaniu uczniów i nauczycieli do wymagań nowoczesnego rynku pracy. Dzięki temu, absolwenci będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy i lepiej przygotowani do wyzwań przemysłu 4.0.