Kompleksowe szkolenie przygotowujące do walidacji w zakresie „Prowadzenia zajęć z modelowania, skanowania i drukowania 3D w szkole” jest niezbędne do uzyskania Certyfikatu z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji. Szkolenie kierowane jest dla nauczycieli szkół średnich i ukierunkowane na poszerzenie ich kwalifikacji oraz pełne wykorzystanie potencjału w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w Państwa placówce. Wsparcie w głównej mierze polega na adaptacji i wdrożeniu (krok po kroku) do zajęć dydaktycznych modelowania, skanowania oraz drukowania 3D, poprzez kompleksowe wykształcenie wybranej grupy Państwa pracowników. Zapewniamy dostęp do specjalistycznej Platformy Edukacyjnej, dedykowanej tematyce wspierającej wykorzystanie nowoczesnych metod oraz urządzeń cyfrowych w szkole.

Ukończenie szkolenia gwarantuje uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności nauczania w szkole, przy użyciu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz oferowanych gotowych scenariuszy lekcyjnych. Potwierdzeniem tych umiejętności jest uzyskanie Certyfikatu z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji na poziomie PRK 5 przez nauczyciela. Walidacja efektów uczenia się opracowana jest przez ekspertów branżowych oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Certyfikat umożliwia potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych potrzebnych m.in. do awansu zawodowego nauczyciela. Szkolenie oraz walidacja realizowane są przez Instytucję Certyfikującą, gwarantując tym samym osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się z kwalifikacji rynkowej. Szacowana efektywność zdawalności walidacji po udziale w szkoleniu to 98%. Doświadczenie zdobywane podczas szkolenia będzie wynikiem pracy z najlepszymi branżowymi specjalistami w Polsce, gwarantując pełne zrozumienie tematyki oraz nabycie praktycznych umiejętności.